Provozní řád základny kmene Jestřábi Liga lesní moudrosti


Adresa základny: Srby čp. 130, Tuchlovice, 273 02

Provozovatel: LLM - kmen Jestřábi, Srby 130, Tuchlovice, 273 02, IČ: 709 60 828

Kontaktní osoba (správce): Karolína Dandová, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 1. Objekt čp. 130, Srby, Tuchlovice slouží jako základna pro mimoškolní výchovu a vzdělávání dětí i dospělých. Dále objekt slouží pro krátkodobé ubytování především dětských kolektivů z LLM a jiných dětských organizací.
 2. Ubytovací kapacita objektu je 30 osob na vlastních karimatkách a ve vlastních spacácích v prostoru noclehárny. Objekt je vybaven kuchyní s vybavením pro vaření a stravování, 2 klubovnami (jedna klubovna je vybavena stoly a židlemi mj. za účelem stravování), 2x WC, 1x WC pro předškolní děti, 1 sprchou, zastřešenou terasou a sklepem.
 3. V přízemí objektu je možný pohyb a aktivita dětí s tělesným postižením. Pohyb a aktivita postižených dětí a vstup do objektu je možný pouze s asistencí doprovázející osoby (rodič, asistent) nebo organizátora dané aktivity. Přivolání asistenta je možné zvonkem u vstupních dveří. Použití WC či sprchy pro děti s tělesným postižením je vždy s asistentem.
 4. Objednávání ubytování a rezervace objektu na jednotlivé aktivity zajišťuje správce. Časový souběh jednotlivých akcí a pravidelných aktivit koordinuje správce.
 5. Správce seznámí organizátora akce či vedoucího skupiny ubytovaných s pokyny pro požární ochranu, s použitím kamen na tuhá paliva, elektrických a plynových spotřebičů a vodovodních zařízení, s nakládáním s odpady. Vedoucí skupiny ubytovaných seznámí ubytované s ubytovacím řádem a ostatními pokyny. Organizátor zde pořádaných aktivit poučí celý organizační tým. Účastníci jsou povinni veškeré pokyny dodržovat, dále jsou povinni chovat se tak, aby nerušili a neobtěžovali obyvatele sousedních nemovitostí. Noční klid je od 22,00 do 06,00 hod. Je nutné dodržovat vyhlášky a nařízení obce. 
 6. V objektu je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, objekt je vybaven požárními hlásiči.
 7. V objektu se přezouvá.
 8. Pro odložení zuté obuvi slouží botník v zádveří, pro odložení vrchního oděvu věšáky v chodbě v přízemí. Osobní věci si ubytovaní ponechávají ve svých zavazadlech, noclehárna není vybavena úložnými prostory.
 9. Účastníci akcí v maximální možné míře šetří vodou a energiemi. Odpad se třídí na papír, plasty, sklo, hliník, bioodpad. Kontejnery na tříděný odpad se nachází u autobusových zastávek Tuchlovice, Srby. Bioodpad se ukládá na kompost v zahradě. Hliník se skladuje v objektu. Směsný netříditelný odpad se dává do popelnice u objektu.
 10. Příprava jídla probíhá v kuchyni. Potraviny se skladují v kuchyni nebo ve sklípku.

 11. Pobyt živých zvířat jen po dohodě se správcem.
 12. Automobily mohou parkovat na pozemku u objektu (zatravněná část za vraty – místo pro 2 osobní automobily) a na zpevněné ploše před vraty objektu. Další vozidla musí využít parkovací kapacity obce.
 13. Po skončení ubytování nebo jednorázové akce ubytovaní či organizátoři akce v objektu uklidí. Je třeba zejména – vytřít/zamést, vynést odpadky, popel z krbových kamen, umýt WC, umyvadla, sprchu a zavřít okna. Voda po vytírání se vylévá do výlevky (vedle sprchy).
 14. Klíče se předávají při příjezdu a před odjezdem osobně správci nebo jím pověřené osobě.
 15. Případnou škodu, která byla při pobytu či akci způsobena, je účastník povinen uhradit v rozsahu určeném správcem nejpozději při ukončení pobytu.
 16. V případě, že účastníci zjistí technické závady (prasklé žárovky atd.), nahlásí je správci, aby mohla být zjednána náprava.
 17. Při požáru, živelné katastrofě či jiné mimořádné situaci jsou účastníci akce povinni pomoci při řešení dle pokynů kompetentních orgánů.

 

Rezervováním objektu stvrzujete souhlas s tímto provozním řádem.

 

V Srbech, Tuchlovicích dne 10.11.2014

Karolína Dandová, náčelnice kmene Jestřábi