Kmen Jestřábi je dětským oddílem, který působí v Tuchlovicích a ve Stochově od roku 1990. Patříme do dětské organizace Liga lesní moudrosti (LLM). Zakladatelem této organizace je americký přírodovědec a spisovatel E. T. Seton. Hlavní myšlenkou LLM je myšlenka woodcraftu, který klade důraz na poznávání přírody, dokonalé soužití s přírodou bez jakýchkoliv prostředků dnešní civilizace, sebepoznání a sebezdokonalování. K naplnění těchto nelehkých cílů nám slouží zejména častý pobyt v přírodě, tedy různé výpravy, putování, táboření v týpí a samozřejmě i tábor. Na těchto akcích máme možnost pomoci dětem naučit se samostatnosti, zodpovědnosti a toleranci, což jsou jedny z nejdůležitějších vlastností pro život ve společnosti. 

      Naše celoroční činnost spočívá zejména ve výpravách a pravidelných schůzkách. Děti se scházejí pravidelně jednou týdně na rodových schůzkách, které jsou vedeny lidmi ve věku 14 - 27 let, kteří absolvovali školení LLM pro rodové náčelníky. Naši klubovnu najdete Tuchlovicích v budově obecního úřadu (za kostelem), tam se scházíme k pravidelným schůzkám.

View the embedded image gallery online at:
http://jestrabi.net/index.php/o-nas#sigFreeIddf4977f6ad